Plynové prípojky


MIVA, spol. s r. o.


Mlynská 1323
053 11 Smižany
tel.: +421 / 53 / 44 33 221
tel.: +421 / 53 / 44 33 219 

mobil : +421 / 905 383 274
e-mail: miva@miva.sk

PDF
Výstražné fólie
na označovanie podzemných vedení v zmysle STN 73 6006
Izolovaný signalizačný vodič a lisovacie spojky
na vyhľadávanie trasy plynovodov a prípojok uložených v zemi v zmysle STN 38 6415, ods. 3.9.5 - 7 a TPP 70201, čl. 4.18.8
Autozásuvka
na ukončenie vývodov signalizačného vodiča v zmysle STN 38 6415, ods. 3.9.8 - 9
Čistiace prostriedky
na čistenie plôch a povrchov z PE, PP, PB a PVDF
Čistiaci valec
z polyuretanovej peny pre sušenie a veľmi jemné čistenie potrubných rozvodov z plastov a z ocele
Partnerská zóna

Meno

Heslo

Prihlásiť sa na odber aktualít