Plynové prípojky


MIVA, spol. s r. o.


Mlynská 1323
053 11 Smižany
tel.: +421 / 53 / 44 33 221
tel.: +421 / 53 / 44 33 219 

mobil : +421 / 905 383 274
e-mail: miva@miva.sk

PDF
Výstražné fólie
na označovanie podzemných vedení v zmysle STN 73 6006
Elektrické značky MARKER a hľadacie prístroje MARKERLOKÁTOR
na trvalé označenie a presnú lokalizáciu význačných bodov podzemných rozvodov a sietí, pre vodu modrej farby a kanál zelenej farby
Izolovaný signalizačný vodič a lisovacie spojky
na vyhľadávanie trasy plynovodov a prípojok uložených v zemi v zmysle STN 38 6415, ods. 3.9.5 - 7 a TPP 70201, čl. 4.18.8
Autozásuvka
na ukončenie vývodov signalizačného vodiča v zmysle STN 38 6415, ods. 3.9.8 - 9
PDF
Popisovač FRIALEN®- Marker
na označovanie rúr
Univerzálne tesniace vlákno - Tangit UNI-LOCK
pre rýchle, čisté a trvanlivé utesnenie závitových spojov kovových aj plastových fitingov a armatúr
Tesniaci materiál - ľanové vlákna
na tesnenie vodárenských a plynárenských závitových spojov
Partnerská zóna

Meno

Heslo

Prihlásiť sa na odber aktualít