Plynové prípojky


MIVA, spol. s r. o.


Mlynská 1323
053 11 Smižany
tel.: +421 / 53 / 44 33 221
tel.: +421 / 53 / 44 33 219 

mobil : +421 / 905 383 274
e-mail: miva@miva.sk

PDF
Odpadové rúry PVC-U nehrdlované
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U koleno odpadové
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 45° a 60°
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PDF
PVC-U dvojodbočka odpadová pravá a ľavá
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U trojodbočka odpadová
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U skrátený T - kus
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U čistiaca tvarovka
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U dvojoblúk odpadový
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
PVC-U redukcia - lepený spoj
pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70
Partnerská zóna

Meno

Heslo

Prihlásiť sa na odber aktualít